Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu và danh sách học sinh sinh viên khóa 24 nhập học đợt 2

HSSV xem Thông báo thời khóa biểu và danh sách học sinh sinh viên khóa 24 nhập học đợt 2 tại đường link dưới đây:

Thời khóa biểu

Xem và tải về: - TKB_KHOA 24_DOT2_chinhthuc.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook