Traffic Count

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với Khóa 22, 23.

Căn cứ thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2021 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ kết luận kiểm tra công tác đào tạo ngày 13 tháng 12 năm 2023;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, sinh viên (HSSV) bậc Cao đẳng và Trung cấp khóa 22 và 23 như sau:

  • Những học sinh, sinh viên khi nộp hồ sơ nhập học còn thiếu những giấy tờ theo quy định (danh sách HSSV còn thiếu đính kèm). Đề nghị nộp bổ sung gấp:
    • Thời gian: từ nay đến hết ngày 15/03/2024.
    • Địa điểm: Học sinh, sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu tại LẦU 5 TOÀ NHÀ B THƯ VIỆN.

Lưu ý: Khi nộp bổ sung, HSSV ghi rõ mã số sinh viên của mình lên hồ sơ. HSSV không nộp đủ hồ sơ theo quy định, sẽ không được xét tốt nghiệp khi học xong chương trình đào tạo.

Đề nghị học sinh, sinh viên khóa 22, 23 khẩn trương thực hiện thông báo này.

Học sinh, sinh viên khóa 22, 23 xem chi tiết danh sách tại các file dưới đây để thực hiện:

Danhsach_bosunghoso_caodang_khoa22.pdf

Danhsach_bosunghoso_caodang_khoa23.pdf

danhsach_bosunghoso_lienthong_khoa23.pdf

danhsach_bosunghoso_trungcap_khoa23.pdf

THONG BAO BO SUNG HO SO 22, 23.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook