Traffic Count

Thông báo về việc cho HSSV được học cải thiện và trả nợ môn

HSSV xem Thông báo về việc cho HSSV được học cải thiện và trả nợ môn tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TB cho SV trả nợ môn học_cải thiện.pdf

Link đăng ký học lại/cải thiện: -  https://forms.office.com/r/2SVAzLLpx7

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook