Traffic Count

Thông báo về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp_Chương trình học bổng Dairiu

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký làm đồ án tốt nghiệp_Chương trình học bổng Dairiu

Học sinh tham gia chương trình học bổng Dairiu, ngoài những môn học đã triển khai theo thời khóa biểu, học sinh phải đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp (5 tín chỉ).

Thời gian đăng ký: từ ngày 4/11/2020 - 10/11/2020

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo - Lầu 1

Học phí: Học sinh đóng học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook