Traffic Count

Thông báo về việc đăng ký thi lần 02 các môn văn hóa Bậc trung cấp_ Khóa 21, 22.

 Căn cứ kế hoạch thi kết thúc môn học các môn văn hóa cho học sinh trung cấp khóa 21, 22;
 Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh trung cấp khóa 21, 22 về việc tổ chức thi lần 2 các môn văn hóa như sau như sau:

1. Đối tượng dự thi:
- Học sinh không dự thi lần 1;
- Học sinh có điểm thi lần 1 <5.0đ (theo thang điểm 10);
2. Thời gian – Hình thức đăng ký:
- Học sinh đăng ký từ ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2024;
- Hình thức đăng ký: Đăng ký bằng mẫu đơn “Đơn đăng ký thi lần 2” tại phòng Đào tạo;
3. Quy trình đăng ký: 
- Bước 1: Học sinh điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn “Đơn đăng ký thi lần 2” nộp tại phòng Đào tạo;
- Bước 2: Phòng Đào tạo kiểm tra điều kiện dự thi. 
- Bước 3: Học sinh đóng lệ phí dự thi tại phòng Kế hoạch tài chính.
- Bước 4: Sau khi đóng lệ phí dự thi, Học sinh nộp lại đơn tại phòng Đào tạo.
4. Lệ phí dự thi:
- Lệ phí dự thi: 100.000đ/môn (Một trăm ngàn đồng) tại phòng Kế hoạch tài chính khi đăng ký.
- Lịch thi - Thời gian thi: 
- Từ ngày 28/02/2024: Học sinh xem lịch thi cụ thể tại website Nhà trường.
* Lưu ý:  HSSV đã đóng học phí mới được đăng ký dự thi lần 2.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook