Traffic Count

Thông báo về việc nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp năm 2024

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số : 38/TB-ĐT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp năm 2024

Để kiểm tra thông tin của học sinh, sinh viên (HSSV) chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp. Phòng Đào tạo đề nghị HSSV bậc Cao đẳng, Liên thông khóa 22, bậc Trung cấp khóa 22 và các khóa cũ chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp về việc nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp như sau:

1. Hồ sơ như sau:

a. Bậc cao đẳng:

- Phiếu kê khai lý lịch (HSSV điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết).

HSSV xem mẫu kê khai lý lịch đính kèm bên dưới thông báo này.

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT;

b.Bậc liên thông cao đẳng:

- Phiếu kê khai lý lịch (HSSV điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết).

HSSV xem mẫu kê khai lý lịch đính kèm bên dưới thông báo này.

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp và bằng THPT hoặc giấy chứng nhận hoàn thành kiến thức văn hóa.

c. Bậc trung cấp:

- Phiếu kê khai lý lịch (HSSV điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết).

HSSV xem mẫu kê khai lý lịch đính kèm bên dưới thông báo này.

- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT;

Lưu ý:

- Riêng các khóa 21 trở về trước phải kèm thêm đơn xin xét tốt nghiệp (HSSV xem mẫu kê khai lý lịch đính kèm bên dưới thông báo này). Đối với sinh viên khóa 22 không làm đơn này, vì tốt nghiệp đợt tháng 11/2024 đúng tiến độ đào tạo.

- Tất cả bản sao phải có sao y công chứng thời gian không quá 6 tháng.

2.Chuẩn đầu ra các môn tiếng anh và tin học:

- HSSV tham gia thi tại trường thì không cần nộp chứng chỉ về Phòng Đào tạo.

- Trường hợp HSSV không tham thi chuẩn đầu ra tại Trường thì HSSV phải nộp chứng chỉ quốc tế về Phòng Đào tạo ngay khi có chứng chỉ, để trình Ban Giám Hiệu xem xét.

3. Thời gian – hình thức nộp hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2024.

- Hình thức nộp: HSSV nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

- Điện thoại: 028.38605004.

 

* HSSV nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp, thực hiện theo các biểu mẫu như sau:

- BIỂU MẪU 1: KÊ KHAI LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÊ KHAI LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Để cấp bằng tốt nghiệp)

Họ và tên sinh viên: ................................................................................ Giới tính: ....................    

Ngày/ tháng/năm sinh:............................................... Nơi sinh(Tp. hoặc tỉnh) : ..........................

Lớp:................................ MSSV: ................................  Khoa:............................. Khóa:..................

  Email: .........................................................................  

Đ/c HKTT(ghi rõ số nhà, Phường (xã), Quận (Huyện),Tp. (tỉnh): ........................................

..............................................................................................................................................................

Điện thoại:..............................................................................................................................................................

 

.Ghi chú:

- Sinh viên ghi đầy đủ, chính xác các thông tin nêu trên để tiện cho việc cấp

bằng và quản lý hồ sơ sinh viên.

- 01 bản photo bằng tốt nghiệp TC/THPT/ THCS (có sao y công chứng, thời gian

công chứng đến lúc nộp không quá 06 tháng). 

TP.HCM, ngày ..………..tháng………. năm 20…..

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

- BIỂU MẪU 2: ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

SBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

            Kính gửi:               - Ban Giám hiệu Trường CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM

               - Phòng Đào tạo

  Họ tên sinh viên: …………………………………..…......... Mã số sinh viên: ..…………….......

Ngày sinh: ……………………………................................. Số ĐT: …………………....................

Lớp: ....................................................................................... Khoa: ………………………..............

Email:  .......................................................................................

Trong thời gian qua, tôi đã hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo và xét thấy mình đạt đủ điều kiện đã nêu ra trong Điều 25, Thông tư 09 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Nay tôi viết đơn này kính mong quý Nhà trường tạo điều kiện xét Tốt nghiệp cho tôi.

            Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm ……

                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook