Traffic Count

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

THÔNG BÁO

 

V/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

 

 

Để kiểm tra thông tin của học sinh – sinh viên, chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp. Phòng Đào tạo đề nghị học sinh, viên viên (HSSV) hệ Cao đẳng các khóa 18, 17 và Trung cấp khóa 18 tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp như sau:

 

  1. Hồ sơ gồm:
  • Phiếu kê khai lý lịch (HSSV điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu. Mọi trường hợp sai sót thông tin về sau sẽ không được giải quyết ). HSSV xem mẫu kê khai lý lịch tại đây: http://www.itc.edu.vn/mau-ke-khai-ly-lich-de-cap-bang-tot-nghiep;
  • Đối với sinh viên hệ Cao đẳng nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPTRiêng hệ Trung cấp nộp bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu có); (bản photo có sao y công chứng thời gian không quá 6 tháng)
  • 02 hình 3 x 4 (không quá 6 tháng).

 

  1. Thời gian – địa điểm nộp:
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020.
  • Địa điểm: Phòng Đào tạo
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook