Traffic Count

Thông báo Nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

 

THÔNG BÁO

V/v  Nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019.

Theo kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2018-2019 được Ban Giám Hiệu duyệt ngày 04/01/2019. Sinh Viên khóa 16,17,18 & sinh viên các khóa trước đã đăng ký học phần học kỳ 3 NH 2018-2019.

Đề nghị SV nộp học phí qua ngân hàng.

Mức đóng xem Bảng hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua ngân hàng đã được BGH duyệt ngày 21/12/2018 dán trước VP mở hoặc download File đính kèm => Cách tính tiền nộp học phí NH2018-2019

 Thời hạn nộp học phí :

                     Từ ngày 01/04/2019  đến hết ngày 10/05/2019.

Sau thời hạn nộp học phí trên SV phải nộp thêm 5% lệ phí quá hạn.

 

                                                                               Ngày 26 tháng 03 năm 2019

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           NGUYỄN QUỐC HUY 
                                                                                                                                                                                                                         

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook