Traffic Count

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

 

THÔNG BÁO

V/v nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16.

Căn cứ chương 2 điều 6 khoản 4 quyết định số 20/QĐ CĐCNTT  ngày 23/11/2011 Quyết định của HĐQT Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin thông Tp. HCM về việc thu lệ phí tốt nghiệp của sinh viên hệ trung cấp.

Nhà trường xin thông báo đến sinh viên trung cấp khóa 16 đã đăng ký thi lại tốt nghiệp đề nghị liên hệ BP KHTC để nộp lệ phí thi.

 

Thời hạn nộp lệ phí:

 

Từ ngày 25/03/2018  đến hết ngày 27/03/2018.

 

 
Mức thu như sau

 

                STT     MÔN THI TỐT NGHIỆP

ĐƠN GIÁ

( Đồng )

GHI CHÚ
1

Môn chính trị tốt nghiệp

 

200.000  
2 Môn Lý thuyết tổng hợp &
nghề nghiệp
200.000  
3 Môn Thực hành nghề nghiệp 200.000  

 


                                                                               Ngày 20 tháng 03 năm 2019

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          

                                                                                              Đã ký

                                                                                Nguyễn Quốc Huy

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook