Traffic Count

Thông báo về mức nộp học phí bổ sung + danh sách HSSV nộp học phí học kỳ 1 cao đẳng khóa 23 đợt 2 năm học 2023 - 2024

HSSV XEM THÔNG BÁO VỀ MỨC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG HỌC KỲ 1 CAO ĐẲNG KHÓA 23 NHẬP HỌC ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

HP_BoSung_Ky1_K23_Dot2.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook