Traffic Count

Thông báo về mức nộp học phí HK1 Cao đẳng, Liên thông cao đẳng và Trung cấp khóa 23 nhập học đợt 6 năm 2023 - 2024

HSSV xem thông báo về mức nộp học phí HK1 Cao đẳng và Trung cấp khóa 23 nhập học đợt 6 năm 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - HP_Dot6.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook