Traffic Count

Thông báo v/v mức nộp học phí học kỳ 3 các khóa 22, 23 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo v/v mức nộp học phí học kỳ 3 các khóa 22, 23 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Cao đẳng khóa 22

Xem và tải về: - CD_K22.pdf

Cao đẳng khóa 22 tối

Xem và tải về: - CD_K22_toi.pdf

Liên thông cao đẳng khóa 22

Xem và tải về: - CL_K22.pdf

Trung cấp khóa 22

Xem và tải về: - TC_K22.pdf

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - CD_K23.pdf

Liên thông cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - CL_K23.pdf

Trung cấp khóa 23

Xem và tải về: - TC_K23.pdf


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook