Traffic Count
Giới thiệu chi bộ

Ngày 27/4/2001, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM được thành lập, thì chỉ hơn 3 tháng sau Chi bộ cơ sở Đảng đã được thành lập theo quyết định số 109/QĐ – ĐUK ngày 09/8/2001 với 03 đồng chí Đảng viên từ các nơi khác chuyển đến, do cố đồng chí Cao Văn Bỉnh – một cán bộ của “Đoàn tàu không số” là Bí thư Chi bộ.

Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, Chi bộ Đảng ngày càng phát triển, do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tế Đảng ủy khối các trường ĐH – CĐ – TCCN TP. HCM đã ra quyết định 287/QĐ – ĐUK ngày 15/5/2007 nâng cấp Chi bộ trường CĐ CNTT TP. HCM thành Đảng bộ trường CĐ CNTT TP. HCM.

Từ năm 2020 do số lượng đảng viên giảm Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo đã ra quyết định chuyển Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM xuống thành Chi bộ. Hiện nay toàn Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM có 19 Đảng viên.

Trải qua 19 năm qua, Chi bộ cơ sở hiện nay đã nhiều lần được công nhận là Chi bộ, trong sạch vững mạnh, có nhiều đồng chí được công nhận 2, 3 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chiến sỹ thi đua các cấp trong chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều Đảng viên cách mạng lão thành 40 – 50 năm tuổi Đảng.

Một thành tích rất đáng tự hào của Chi bộ là: Mặc dù thời gian sinh viên học tập tại trường chỉ 2 năm, lại là trường ngoài công lập, nhưng tổ chức Đảng đã chỉ đạo tốt tổ chức Đoàn Thanh Niên trong việc kết nạp Đảng viên mới trong lực lượng HSSV. Tính đến nay (năm 2020) Chi bộ đã kết nạp được gần 60 sinh viên các khóa, cung cấp cho xã hội nhiều tri thức trẻ vừa hồng vừa chuyên.

Về chức năng:

Tổ chức Đảng trong trường học ngoài công lập có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong trường; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ:

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tư tưởng; Phối hợp các đoàn thể nhân dân và xây dựng Đảng.

Về nhân sự: Ban chấp hành Chi bộ Khóa IV (2020 - 2025)
1. Đ/c Vũ Văn Đông - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Hữu Tài - Phó Bí Thư

3. Đ/c Dương Thị Thúy Hà - Chi ủy viên


  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook