Traffic Count

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021
Ngày 13/01/2022, Chi bộ trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chi bộ năm 2021.
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook