Traffic Count

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017
Theo kế hoạch số 61-KH/ĐU của Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo về Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, Đảng ủy trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thông báo đến toàn thể đảng viên thuộc chi bộ và tập hợp danh sách chuyển về Văn phòng Đảng ủy cho đồng chí Lư Quốc Tuấn chậm nhất ngày 23/6/2017 để tổng hợp báo cáo Đảng bộ Sở GD&ĐT.
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook