Traffic Count
Giới thiệu công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

1. Đ/c Tô Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Văn Thái - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Phạm Thị Bích Chi - Ủy viên BCH

4. Đ/c Dương Thị Thúy Hà - Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Hữu Tài - Ủy viên BCH

7. Đ/c Trần Thị Thanh Tuyền - Ủy viên BCH

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook