Traffic Count
Giới thiệu công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM, KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2025: 

1. Đ/c Tô Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Văn Thái - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Phạm Thị Bích Chi - Ủy viên BCH

4. Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BCH, chủ nhiệm UBKT

5. Đ/c Nguyễn Hữu Tài - Ủy viên BCH

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook