Traffic Count
Giới thiệu chung

Cách đây 23 năm ngày 27/04/2001, Trường Công nghệ Thông tin đầu tiên tại Việt Nam được Hội Vô tuyến Điện tử Tp.HCM thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Con số
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook