Traffic Count

21/12/2007

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định số 8059/QĐ-BGD&ĐT, về việc chuyển đổi loại  hình hoạt động Trường Cao Đẳng Dân Lập Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM thành Trường Cao đẳng  Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
Tin tức khác
05/06/2000
27/04/2001
21/10/2004
18/11/2004
17/12/2004
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook