Traffic Count

Thông báo dời lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 17

Thông báo

Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 17 tốt nghiệp đợt tháng 4/2020, sẽ dời lịch phát bằng tốt nghiệp đến ngày 8/7/2020. Từ ngày 8/7 - 31/7/2020, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook