Traffic Count

Thông báo thu học phí học lại hệ Cao Đẳng từ khóa 19 đến khóa 20

1. Thời hạn nộp học phí : Từ  ngày 06/08/2021   đến hết ngày  16/08/2021

2. Đề nghị SV đã đăng ký học lại nộp học phí đúng hạn để nhà trường kịp thời xếp lớp học cho các em.

3. Danh sách Sinh viên đã đăng ký và mức nộp: xem chi tiết tại đây

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook