Traffic Count

Thông báo tổ chức Chương trình tư vấn kỹ năng và hỗ trợ thực tập (Đợt tháng 4/2023)

- Căn cứ kế hoạch Số 27/KH-CĐNTT về việc tổ chức Chương trình tư vấn kỹ năng và hỗ trợ thực tập (Đợt tháng 4/2023) đã được BGH ký duyệt. 

- Căn cứ kế hoạch năm học của Nhà trường;

- Căn cứ nhu cầu đi thực tập trong tháng 4 của học sinh sinh viên Nhà trường. Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM tổ chức Chương trình tư vấn kỹ năng và hỗ trợ thực tập (Đợt tháng 4/2023) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Thông tin kế hoạch thực tập tốt nghiệp đến sinh viên và trả lời thắc mắc của sinh viên.
 • Phổ biến kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sinh viên thực tập tại Doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn sinh viên làm báo cáo sau thời gian thực tập.
 • Kết nối Doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội thực tập đến sinh viên.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức chương trình phải được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Sinh viên tham gia đợt thực tập lần này có nhiệm vụ tham gia sinh hoạt theo kế hoạch của trường, kết quả sinh viên nắm được về nội dung buổi sinh hoạt và thỏa mãn của sinh viên về các vấn để liên quan đến thực tập cuối khóa được giải đáp và chia sẻ là tiêu chí đánh giá kết quả thành công của buổi sinh hoạt.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN - NỘI DUNG.

1. Thời gian diễn ra chương trình: 8g00 ngày 25/3/2023 (sáng thứ bảy)

2Địa điểm: Hội trường lớn A.801

3.Thành phần tham dự: Dự kiến:

- Phía Nhà trường: Mời tham dự:

 • Ban Lãnh đạo Nhà trường.
 • Phó/Trưởng Khoa CNTT – ĐT
 • Trưởng Khoa Kinh tế
 • Trưởng Phòng Đào Tạo
 • Trưởng Phòng CTSV
 • Trung tâm TT & QHDN

- Phía HSSV: danh sách đăng ký thực tập đợt tháng 4 (Bắt buộc)

Lưu ý: Yêu cầu các bạn sinh viên đăng ký đợt thực tập tháng 4/2023 bắt buộc tham dự đầy đủ. Có mặt lúc 7g45 phút để ổn định, thực hiện điểm danh và khảo sát thực tập.

- Phía Doanh nghiệp: (Dự kiến)

 • Công ty cổ phần Viễn Thông ACT
 • Công ty cổ phần Công nghệ Việt Nam - Vinateks
 • Công ty cổ phần MISA
 • Công ty TNHH TM DV Trí Lực
 • Công ty TNHH TM DV Smart Services
 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina.

4Nội dung chương trình:

Chi tiết liên hệ:

 • Trung Tâm Truyền Thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp
 • 12 Trnh Đình Tho, Phường Hòa Thnh, Qun Tân Phú, TP. HCM
 • Đin thoi liên h: (028) 386 050 03
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook