Traffic Count

Buổi hướng dẫn các nội dung ôn thi và triển khai quy chế Hội thi bàn tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp thành phố năm 2023

Ngày 05/08, tại Hội trường A.801, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (ITC) đã diễn ra buổi Hướng dẫn các nội dung ôn thi và triển khai quy chế Hội thi Bàn tay vàng "Quản trị mạng giỏi" cấp Thành phố năm 2023 do Liên đoàn lao động TP. HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (ITC) tổ chức.

Hội thi góp phần bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn nghề Quản trị mạng cho công nhân góp phần phát triển phong trào ôn lý thuyết - luyện tay nghề - thi thợ giỏi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hội thi với sự tham gia đông đảo của các cá nhân là đoàn viên công đoàn; công nhân lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Một số hình ảnh tại Buổi hướng dẫn:

 Trung tâm Truyền thông & Quan hệ doanh nghiệp

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook