Traffic Count

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ITC với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ITC với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM
Sáng nay ngày 27/05/2022, tại phòng Hội thảo A.105 - ITC đã diễn ra buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM.
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook