Traffic Count

Thẩm định chương trình đào tạo các ngành thuộc khoa QT - TCNH

Sáng nay ngày 09/07/2020, tại phòng A.106 trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (ITC) đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo các ngành: Quản trị kinh doanh; Kế toán; Logistics; Tài chính - Ngân hàng thuộc khoa QT - TCNH.

 
Thẩm định chương trình đào tạo các ngành thuộc khoa QT - TCNH

 
Hội đồng thẩm định gồm các thành viên:
- ThS. Lê Vũ Hùng - Chủ Tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
- PGS.TS Hà Quang Đào, Phó chủ tịch hội đồng thẩm định ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán - Trưởng Khoa QT-TCNH ITC.
- ThS. Phạm Ngọc Phương, Phó chủ tịch hội đồng thẩm định ngành Logistics, Giảng viên ITC.
- ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng, Phó chủ tịch hội đồng thẩm định ngành Tài chính - Ngân hàng, Phó Trưởng Khoa QT-TCNH ITC.
- TS. Trương Quang Dũng, Ủy viên phản biện 1 ngành Quản trị kinh doanh, Logistics - Đại học Công nghệ TP.HCM.
- TS. La Thị Đào, Ủy viên phản biện 2 - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.
- ThS. Nguyễn Bảo Linh, Ủy viên phản biện 1 ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.
- ThS. Đặng Minh Sự, Thành viên, Sở LĐ-TB&XH.
- Ông Nguyễn Hữu Trí, Thành viên hội đồng thẩm định ngành Quản trị kinh doanh, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo.
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Thành viên hội đồng thẩm định ngành Kế toán, Trưởng phòng tổng hợp, Kế toán trưởng - Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Nam bộ.
- ThS. Nguyễn Chí Tâm, Thành viên hội đồng thẩm định ngành Logistics, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ vận chuyển xuất nhập khẩu Minh Tân (Nelog).
- ThS. Bùi Thanh Long, Thành viên hội đồng thẩm định ngành Tài chính - Ngân hàng, Giám đốc Phòng Giao dịch Vietbank, Gò Vấp, TP.HCM.
Cùng với sự có mặt của các trưởng Phòng/Khoa/Ban ITC và Thầy cô khoa QTTC - NH.

 Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các ngành thuộc khoa QT - TCNH

 
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, các ngành thuộc khoa QTTC - NH được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra theo năng lực, định hướng ứng dụng nghề nghiệp của người tốt nghiệp cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng với thời lượng lý thuyết, thực hành phù hợp với định hướng ứng dụng, đảm bảo mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của ngành, giúp sinh viên có được kiến thức và kỹ năng để đáp ứng với yêu cầu của các vị trí làm việc tại doanh nghiệp.

 

 
Huyền Trang 
Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook