Traffic Count
Chọn ngành học thế nào là phù hợp?
  • Khám phá tiềm năng của chính mình bằng cách đặt ra những câu hỏi
  • Chọn nghề dựa vào kỹ năng bạn có
  • Nói chuyện với nhiều người và tìm hiểu về công việc của họ
  • Lập danh sách các công việc muốn thử sức
  • Nghiên cứu và thu hẹp danh sách các công việc muốn làm
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook