Traffic Count

Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi tuyển dụng

Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi tuyển dụng

  • Nhân viên Báo giá và theo dõi đơn hàng
  • Nhân viên sáng tạo nội dung
  • Biên tập - Quay dựng video
  • Nhân viên bảo trì
  • Kỹ sư vận hành
  • Nhân viên dự án
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook