Văn bản - hướng dẫn

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn ghi sổ kí hiệu văn bản của Đảng

Ghi sổ kí hiệu văn bản

Hướng dẫn Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của ....

Hướng dẫn báo cáo Chương trình hành động số 38 của Thành ủy TP.HCM

Hướng dẫn xác minh lý lịch kết nạp Đảng viên mới

Việc xác minh lý lịch kết nạp Đảng được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/09/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Hướng dẫn kê khai Lý lịch của Người xin vào Đảng, Lý lịch Đảng viên

Hướng dẫn kê khai Lý lịch của Người xin vào Đảng, Lý lịch Đảng viên

Các quy định về chế độ thai sản dành cho đảng viên nữ

Quy định về việc sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đối với Đảng viên nữ

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, ....

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, ....

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh