Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK2/1920(K19 đợt 1)

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK2/1920(K19 đợt 1)

* Hiện nay kết quả thi HK2/1920(K19 đợt 1) - Của các Khoa  đã công bố điểm. Nay phòng KT-ĐBCL xin thông báo:

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi các môn nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng KT-ĐBCL (bộ phận Khảo thí) trong thời gian từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019

 Lưu ý : yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin.

Tập tin đính kèm

BM01-QT03-DonPhucKhao

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến