Traffic Count
Thông báo Tổ chức thi “Thiết kế Thiệp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam” cho sinh viên Khoa CNTT – ĐT

Nhằm hướng tới chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên Khoa CNTT - ĐT thực tế hóa kiến thức đã học, thể hiện khả năng thực hiện công việc, dự án thiết kế cụ thể; phát huy tính sáng tạo, thế mạnh của HSSV. Khoa Công nghệ thông tin - Điện tử tổ chức cuộc thi “Thiết kế Thiệp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam”.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook