Traffic Count

Thông báo Kế hoạch xét nghiệp HSSV bậc Trung cấp và Cao đẳng đợt 1 năm 2024

HSSV xem Thông báo Kế hoạch xét nghiệp HSSV bậc Trung cấp và Cao đẳng đợt 1 năm 2024 tại đường link dưới này:

Xem và tải về: - KH TỐT NGHIỆP D1 2024.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook