Traffic Count

17/12/2004

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 8956/TCCB trình chính phủ xem xét thẩm định 6 trường ĐH,  CĐ ngoài công lập thuộc diện ưu tiên cho thành lập trước, trong đó có Trường Cao đẳng dân lập Công  nghệ  Điện - Tin học – Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh
Tin tức khác
20/10/2004
21/12/2007
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook