Traffic Count

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khoa Quản trị -Tài chính ngân hàng

Điểm thi học kỳ  2 năm học 2019-2020 (các môn học thi trước) đã có ở bảng thông báo Khoa quản trị -tài chính ngân hàng (lầu 3).

Khoa thông báo để sinh viên các lớp cập nhật.

Các môn chưa có (dự kiến sẽ xong vào cuối tuần ngày 11/7/2020).

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook