Traffic Count

TB kế hoạch triển khai HK2 năm học 2019-2020 và danh mục các môn học các khóa, các ngành

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Lưu ý: sinh viên xem môn học thuộc nhóm môn học (đại cương, cơ sở, chuyên ngành)  nào tại mục ghi chú.

Thong-bao-DMHP-HK2-1920-2

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook