Traffic Count

TB Thời khóa biểu học kỹ năng mềm khóa 18 học kỳ 1 năm học 2019 -2020

Phòng Đào tạo & CTSV thông báo cho sinh viên khóa 18 đã đăng ký môn Kỹ năng mềm về thời gian học và địa điểm như sau:

Nhóm 1:  Học các buổi sáng từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 (từ 7h đến 11h)

Nhóm 2:  Học các buổi chiều từ chiều thứ hai đến chiều thứ bảy từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 (từ 13h đến 17h)

Đối với lớp chất lượng cao sẽ học chung với nhóm 1 (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7)

Địa điểm học: Phòng A.801

Đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ và theo đúng thời gian quy định trên.

Thời khóa biểu đính kèm

TKB KY NANG MEM K18

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook