Traffic Count

TB Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc dạy học trực tuyến (online) cho học sinh – sinh viên

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp;

Căn cứ kế hoạch số: 51/KH-CĐCNTT, ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai dạy học trực tuyến (online);

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chi Minh thông báo sẽ triển khai dạy học online cho học sinh – sinh viên (HS-SV) cho một số nhóm học phần như sau:

  1. Thời gian bắt đầu học trực tuyến (online): từ ngày 06/4 – 15/5/2020
  2. HS-SV tải phần mềm Zoom theo hướng dẫn tại website:

http://www.itc.edu.vn/uploads/3/galleries/phongdaotao/thoi-khoa-bieu/huongdansvdungzoom-svtc-final.pdf

  1. HS-SV xem Thời khóa biểu các lớp học phần dạy trực tuyến (online) học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 theo file đính kèm.
  • Các lớp học phần còn lại sẽ học trực tiếp tại lớp khi có thông báo.
  1. HS-SV khi tham gia học trực tuyến (online), sẽ có điểm danh và tính điểm rèn luyện. Nếu HS-SV vắng học quá số buổi quy định sẽ bị cấm thi cuối kỳ. Trước khi thi cuối kỳ, trường sẽ tổ chức 01 buổi ôn kiến thức tại lớp cho HS-SV.

HS-SV xem Thời khóa biểu và tham gia học đúng giờ, đúng buổi nhằm đảm bảo kiến thức theo chương trình đào tạo. Trong quá trình tải phần mềm Zoom, HS-SV có thể liên hệ Thầy Nguyễn Đình Hoàng – Số điện thoại: 0908384616  - Email: hoangnd@itc.edu.vn để được hỗ trợ.

Đề nghị tất cả HS-SV khẩn trương thực hiện thông báo này

HS-SV xem thời khóa biểu đính kèm tại file bên dưới

TKB_HK2_1920(HOC ONLINE) TONG HOP-4

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook