Traffic Count

Thời Khóa Biểu các lớp học lại các khóa (các môn Đại cương + Khoa Quản trị -Tài chính Ngân hàng) HK3_Năm học 2019 - 2020

THOI KHOA BIEU_HỌC LẠI CAC KHOA (CAC MON DAI CUONG + KHOA QTTCNH)_HOC KY 3_2019 - 2020

Ghi chú: HSSV còn nợ những môn trong thời khóa biểu, liên hệ phòng Đào tạo hoặc Khoa Quản trị - Tài chính Ngân hàng để đăng ký học trả nợ.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook