Traffic Count

Thời Khóa Biểu học lại Khoa CNTT-ĐT các khóa (Cao đẳng + Trung cấp)_Học Kỳ 3/2019 - 2020

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học lại)

HSSV các khóa thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử còn nợ môn xem Thời khóa biểu để đăng ký học trả nợ.

Thời gian đăng ký: từ ngày 29/6 - 4/7/2020

Địa điểm: Phòng Đào tạo 

THOI KHOA BIEU HOC KY 3_KHOA CNTT-ĐT_HỌC LAI_HK3_2019 - 2020

THOI KHOA BIEU HỌC LẠI CÁC KHÓA_KHOA CNTT-ĐT_HOC KY 3_2019 - 2020

THOI KHOA BIEU HỌC LAI_TRUNG CAP K18_19_HOC KY 3_2019 - 2020

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook