Traffic Count

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

       Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh - sinh viên có tên trong danh sách được công nhận đợt tháng 6/2022, về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm như sau:

+ Thời gian: từ ngày 26/7/2022 – 05/08/2022.

+ Địa điểm: Phòng Đào tạo

   Bằng tốt nghiệp chính thức sẽ thông báo sau.

* Lưu ý: Học sinh – sinh viên phải hoàn tất học phí trước khi đến phòng Đào tạo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 Trưởng Phòng Đào tạo

 

(đã ký)

 

 ThS. Vũ Văn Đông

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook