Traffic Count

Thông báo về việc cho Học sinh Sinh viên trả nợ môn học

1. Thời gian đăng ký:
- Từ ngày 25/7/2022 – 12/8/2022
2. Hình thức đăng ký:
- HSSV đăng ký theo đường link: https://forms.gle/Pm7PhxVSUgsfSWR8A
- Riêng các môn học được tổ chức cho khóa 21, 22 đã mở trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 (theo danh sách đính kèm - DS MÔN HỌC MỞ TRONG HỌC KỲ 1_22-23 HỌC CHUNG KHÓA 21,22.pdf). HSSV các khóa cũ có nhu cầu trả nợ thì đăng ký trên trang http://dkhp.itc.edu.vn/ để học chung khóa 21 và khóa 22, HSSV không đăng ký theo đường link trên.
3. Mức học phí:
- Cao đẳng: 450.000đ/tín chỉ;
- Trung cấp: 320.000đ/tín chỉ;
- Chuẩn đầu ra Tiếng Anh (ôn và thi): 760.000đ/HSSV.
- Lệ phí thi (nếu HSSV không đăng ký ôn): 150.000đ/HSSV
- Chuẩn đầu ra Tin học (ôn và thi): 500.000đ/sinh viên

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook