Traffic Count

Thông báo về việc dời phòng học môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO

Về việc dời phòng học môn Giáo dục thể chất

 

                      Từ ngày 08/6/2020 – 13/6/2020, HSSV học môn Giáo dục thể chất tại phòng A.803

                      Sau thời gian này, HSSV học tại sân sau tầng Trệt dãy nhà B.

                                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook