Traffic Count

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

 

Do có sự thay đổi về số lượng, Phòng Đào tạo điều chỉnh lại danh sách lớp và Thời Khóa Biểu.

 

Đề nghị sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 20 nhập học đợt 3 xem lại Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp.

 

Thời Khóa Biểu: 

 

Bậc Cao đẳng: THOI KHOA BIEU KHOA 20 DOT 3 BAC CAO DANG CAP NHAT NGAY 24.9.2020

 

Bậc Trung cấp: THOI KHOA BIEU KHOA 20 TRUNG CAP CAP NHAT NGAY 24.9.2020

 

Danh sách lớp: DSK20.21.9.2020

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook