Free Blog Counter

Thông báo về việc tổ chức Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022 - 2023 đợt 03

-   Căn cứ vào Quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) về công tác tổ chức Sinh hoạt Công dân đầu khóa.

-   Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân đầu khóa cho Tân học sinh, sinh viên Khóa 22.

-   Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai công tác năm học.

1. Đối tượng tham gia: Bắt buộc
- Tất cả HSSV khóa 22 nhập học đợt 3 (danh sách đính kèm);
- Những HSSV khóa 22 nhập học đợt 1,2 nhưng chưa tham gia.
2. Thời gian - Địa điểm:
- Thứ bảy, ngày 13/8/2022; từ 7h30 – 11h30.
- Tại Văn phòng Mở (tầng trệt khu giảng đường B)
3. Hình thức tổ chức: trực tiếp.
4. Nội dung sinh hoạt: (Chi tiết HSSV xem tại nội dung văn bản dưới đây)

 
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook