Traffic Count

TKB Học kỳ 2 năm học 2019-2020 các môn anh văn cho sinh viên các khóa 16,18,19 các khoa các ngành

Hiện tại nhà trường đã mở các môn anh văn trong hk2

- Anh văn A2 dành cho sinh viên khóa 19 hệ cao đẳng.

- Anh văn chuyên ngành cho SV khóa 16.

- Anh văn chuyên ngành Logistics cho sinh viên khóa 18.

- Anh văn A1 cho học sinh khóa 19 hệ trung cấp.

- Anh văn A1, A3 cho sinh viên các khóa học lại.

Lưu ý:

- Sinh viên được gia hạn thời gian đóng học phí các môn anh văn đến hết ngày 28/12/2019

- Đối với các môn anh văn A1 và anh văn A3 sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo đến hết ngày 16/12/2019

- Đối với sinh viên khóa 19 chưa đăng ký anh văn A2 và sinh viên đăng ký học lại anh văn A2  đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

TKB_HK2_1920 CAC MON ANH VAN HK2-2

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook