Traffic Count

Về việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau nghỉ phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN, ngày 29/4/2020

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh, sinh viên trở lại học tập

sau nghỉ phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN, ngày 29/4/2020

 

Căn cứ công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh & xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của sinh viên, học sinh, học viên khối Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường trở lại học tập theo lịch sau:

 • Ngày 04/5/2020: HSSV có mặt tại trường để kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế.
 • Từ ngày 07/5 – 08/5/2020: HSSV có mặt tại trường để được hướng dẫn các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và triển khai giờ học, kế hoạch học tập, phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19.

HSSV xem thời khóa biểu sinh hoạt về phòng chống COVID-19 đính kèm.

3.TKB-Sinh-hoat-COVID19

 • Từ ngày 11/5/2020: Học tiếp chương trình học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 theo thời khóa biểu trước đây.

Khi trở lại trường học tập, đề nghị HSSV thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Về phòng chống COVID-19, HSSV thực hiện theo quy định của Bộ Y tế:
 • Trước khi đến trường, HSSV phải thăm khám sức khỏe và tiến hành đo nhiệt độ ở cổng trường để đảm bảo HSSV đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt.
 • Đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường. (Không tiếp xúc gần với những người không đeo khẩu trang);
 • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn;
 • Đảm bảo giữ khoảng cách với nhau tối thiểu 1,5m (Mỗi HSSV ngồi 1 bàn hoặc 2 HSSV ngồi 1 bàn hoặc ngồi so le...)
 • Không tổ chức các hoạt động tập thể;
 • Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Chính phủ;
 1. Về hoạch đào tạo:

Kế hoạch năm học 2019 – 2020 được điều chỉnh như sau:

 • Học kỳ 2: từ ngày 02/12/2019 – 05/7/2020. (Nghỉ do dịch COVID-19 từ ngày 03/02 – 03/5/2020)
 • Học kỳ 3: từ ngày 06/7 – 16/8/2020.
 • Kế hoạch đào tạo từng trình độ và khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 11/5/2020 như sau:

Trình độ/Khóa

Học kỳ 2

Học kỳ 3

 

 

 

Cao đẳng khóa 18

Học tiếp chương trình HK2 từ 11/5/2020 – 21/6/2020. Riêng khoa QT-TCNH học thêm 02 môn thay thế khóa luận tốt nghiệp.

- Thi kết thúc môn học (lần 1): 22/6 – 05/7/2020

- Thi kết thúc môn học (lần 2): 27/7 – 2/8/2020

- Thực tập tốt nghiệp từ ngày  06/7 – 06/9/2020

Cao đẳng khóa 19

 

 

 

 

Học tiếp chương trình HK2 từ 11/5/2020 – 21/6/2020.

- Thi kết thúc môn học (lần 1): 22/6 – 05/7/2020

- Thi kết thúc môn học (lần 2): 27/7 – 2/8/2020

- Tổ chức học lại một số môn học từ ngày 06/7 – 09/8/2020.

- Thi kết thúc môn học (lần 1): từ ngày 10/8 – 16/8/2020

- Thi kết thúc môn học (lần 2): từ ngày 24/8 – 30/8/2020

[[

Trung cấp Khóa 18

 • Xét tốt nghiệp

Trung cấp Khóa 19

- Tổ chức học lại một số môn học từ ngày 06/7 – 09/8/2020.

- Thi kết thúc môn học (lần 1): từ ngày 10/8 – 16/8/2020

- Thi kết thúc môn học (lần 2): từ ngày 24/8 – 30/8/2020

 

 1. Các lớp học online: Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Buổi học cuối cùng HSSV sẽ học trực tiếp tại lớp để ôn tổng hợp kiến thức. Lịch thi các lớp học online, HSSV dõi thông báo của phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng tại website của trường.
 2. Thời gian học Giáo dục Quốc phòng – an ninh: HSSV khóa 19 sẽ học Giáo dục Quốc phòng – an ninh vào tháng 04/2021. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đề nghị HSSV thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Thông báo này thay cho thông báo ngày 28/4/2020.

 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook