Traffic Count
Thông báo Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2024

Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 nhưng không có tên trong danh sách đính kèm vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc gửi thông tin qua mail: linhntm@itc.edu.vn.

Thời gian: từ 19/01/2024 – 24/01/2024 (trong giờ hành chính). 

Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Trân trọng!
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook