Traffic Count

Thông Tin Về Hội Thảo “Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Khóa Tập Huấn Về Bảo Đảm Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp”

Triển khai thực hiện quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong 2 năm qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức tập huấn kiến thức về BĐCL cho 1600 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng/khoa của các trường TC, CĐ và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của các Sở LĐTBXH. Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các khóa tập huấn, ngày 07/6/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các khóa Tập huấn về bảo đảm chất lượng”.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội thảo về phía Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp có TS Phạm Vũ Quốc Bình – Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Cục trưởng, 15 giảng viên là chuyên gia về bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã từng tham gia giảng dạy các khóa tập huấn về BĐCL và các cán bộ có liên quan.

 
Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng phương pháp, cách thức giảng dạy các nội dung trong chương trình tập huấn kiến thức cơ bản về BĐCL và chương trình tập huấn nâng cao kiến thức về BĐCL; Thống nhất quan điểm, cách thức tổ chức giảng dạy trong toàn chương trình tập huấn giúp các giảng viên tham gia giảng dạy các nội dung trong chương trình tập huấn thể hiện được tính gắn kết, logic, khoa học; khuyến khích tính sáng tạo, đổi mới; nâng cao trách nhiệm, uy tín của giảng viên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đặt vấn đề về các nội dung cần thảo luận trong Hội thảo, Bà Trần Thị Thu Hà đã thông tin tóm tắt nội dung, chương trình tập huấn, các yêu cầu học viên cần đạt được trong từng nội dung chương trình tập huấn để các giảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác bảo đảm chất lượng các giảng viên đã đóng nhiều góp ý kiến cả về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, giảng dạy, đặc biệt là nêu lên những điểm còn khó khăn, vướng mắc và tồn tại cần khắc phục.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, PGS.TS Trần Khánh Đức -Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mong muốn các giảng viên khi tham gia giảng dạy tập huấn về bảo đảm chất lượng GDNN cần làm rõ cho các học viên thấy được, sự cần thiết xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng trong nhà trường: “Không có hệ thống BĐCL bên trong thì trường không thể mong muốn Kiểm định chất lượng đạt yêu cầu”, đồng thời mong muốn các trường khi xây dựng hệ thống BĐCL cần phải linh hoạt hơn và lưu ý hệ thống BĐCL vốn là cái hiện hữu tự có trong nhà trường, không phải là công việc mới và đặc biệt các thầy cô cần lưu ý với các trường BĐCL không phải chỉ là kiểm soát chất lượng.

Để nâng cao chất lượng khóa tập huấn, các giảng viên tham gia Hội thảo đề xuất: Đối với các trường phải cử đúng đối tượng tham dự tập huấn, trong đó bắt buộc phải cử Hiệu trưởng nhà trường tham gia tập huấn; Các học viên sau khi tham gia tập huấn phải có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các quy định, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học tư vấn cho trường triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho đúng quy định và các hướng dẫn...

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Phạm Vũ Quốc Bình – Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng cho rằng, trong thời gian qua Bộ LĐTBXH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Kiểm định chất lượng GDNN đã nỗ lực, kịp thời xây dựng ban hành Thông tư, hướng dẫn các Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố và các CSGDNN triển khai thực hiện các quy định hệ thống BĐCL của cơ sở GDNN. Cục trưởng cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực, tâm huyết của các giảng viên/chuyên gia đã tham gia giảng dạy các khóa tập huấn về BĐCL, góp phần nâng cao nhận thức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về sự cần thiết và triển khai xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường. Đồng thời Cục trưởng đề nghị các giảng viên tiếp tục trau dồi, cập nhật các kiến thức, đầy đủ lý luận về bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy. Về phía Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức hội thảo, tập huấn cho các giảng viên để không ngừng nâng cao chất lượng các khóa tập huấn về bảo đảm chất lượng GDNN.

 Buổi hội thảo được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM (ITC) – 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM. 

 Phòng Tuyển sinh & Truyền thông
Chiêu Đăng

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook