Free Blog Counter

ITC Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Tổ Quản trị mạng & Thiết bị

Số lượng cần tuyển : 2
Hạn nộp hồ sơ :
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng chuyên về lĩnh vực Quan hệ Doanh nghiệp

Số lượng cần tuyển : 01
Hạn nộp hồ sơ : 23/04/2022
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Phòng Tuyển Sinh -Truyền thông & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Số lượng cần tuyển : 2
Hạn nộp hồ sơ :  
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

Thông báo tuyển dụng 01 nhân viên Thư ký - văn thư hành chính

Số lượng cần tuyển : 1
Hạn nộp hồ sơ :
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Số lượng cần tuyển :
Hạn nộp hồ sơ :
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Số lượng cần tuyển :
Hạn nộp hồ sơ :  
Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Múc lương : Thỏa Thuận

TUYỂN GIẢNG VIÊN DẠY KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Tuyển dụng Giảng viên

Doanh nghiệp tuyển dụng

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook