Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên

Tuyển dụng Giảng viên

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Thành lập năm 2001, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC)  chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Phòng QHDN và HTQT ITC tuyển dụng cộng tác viên

Phòng QHDN và HTQT ITC tuyển dụng cộng tác viên

Với mong muốn tạo 1 đội ngũ cộng tác viên là sinh viên trường để hỗ trợ công tác của phòng cũng như của nhà trường trong điều kiện phù hợp với năng lực của các bạn. Phòng QHDN và HTQT ITC ....

Tuyển dụng Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế

Tuyển dụng Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế

ITC Đổi mới - Niềm tin - Sáng tạo

Thông báo tuyển dụng Giáo viên Bộ môn Điện tử - Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử

Thông báo tuyển dụng Giáo viên Bộ môn Điện tử - Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử

Thông báo tuyển dụng Giáo viên Bộ môn Điện tử - Khoa Công nghệ Thông tin - Điện tử

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

TB V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Nhất Trung

Công ty TNHH TMDV Lê Dư

Công ty TNHH TMDV Lê Dư

Tuyển dụng thực tập sinh

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Huỳnh Long tuyển thực tập sinh

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Huỳnh Long tuyển thực tập sinh

XÂY DỰNG DÀI LÂU - PHÁT TRIỂN PHỒN VINH