Traffic Count

Thông báo v/v phát chứng chỉ GDQP-AN cho HSSV khóa 22

Về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh cụ thể như sau:

1/ Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 08/4/2024 – 12/4/2024
   + Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h – 16h30;
   + HSSV nhận chứng chỉ GDQP - AN tại Phòng Đào tạo.

2/ Điều kiện được nhận chứng chỉ:
- HSSV bậc Cao đẳng, Trung cấp và liên thông Cao đẳng khóa 22 đã hoàn thành môn Giáo dục quốc phòng – An ninh vào đợt học tháng 4 năm 2023. 
- HSSV khi đến nhận chứng chỉ phải mang theo Căn cước công hoặc thẻ Sinh viên.

HSSV xem chi tiết Thông báo về việc phát chứng chỉ GDQP-AN cho HSSV khóa 22 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - thong bao nhan chung chi gdqp.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook