Traffic Count

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm
Các Chi bộ, Đảng viên tải mẫu đính kèm về:

- Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên (khai theo hướng dẫn trong phiếu), phiếu được sử dụng vào các đợt đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm. Sau khi điền thông tin đầy đủ, Đảng viên nộp lại cho Chi ủy, Chi ủy xác nhận và phê xếp loại Đảng viên vào trong phiếu, nộp về Văn phòng Đảng ủy.

- Phiếu nhận xét Đảng viên (Thực hiện theo Quy định 76/QĐ-TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị). Đảng viên bổ sung thông tin cá nhân vào phần I, và nộp về Đảng ủy Phường (Chi ủy Khu phố) nới mình đang cư trú.

 
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook